YouTube Comment Bot Pro | Pobierać,

. Możesz pobrać zarchiwizowane wersje lub sprawdzić ich kody źródłowe.

YouTube Comment Bot Pro

Komentarz auto YouTube pozwala automatycznie publikować masowe komentarze na filmach YouTube.

YouTube Comment Bot Pro jest dostępny do pobrania. Miał 2440 aktywnych użytkowników tygodniowych, zanim został usunięty z Chrome Web Store w dniach 2021-02-12 i został pobrany z ChromEstats 363 razy. Najnowsza wersja to 1.. Zachowaj ostrożność podczas instalowania.

Całkowita liczba pobierania: 363 (tylko pobieranie liczby z chromestatów)

Wszystkie dostępne wersje

Obecne i starsze wersje Bot Pro można znaleźć tutaj. Możesz pobrać zarchiwizowane wersje lub sprawdzić ich kody źródłowe.

Jako bezpłatny użytkownik możesz pobrać tylko najnowszą wersję. Subskrybuj płatną wersję ChromEstats, aby uzyskać dostęp do bardziej dostępnych wersji.

Wersja Pobierać Rozmiar Pobieranie liczby Znak czasu
1.40 276.37K
1.30 261.48k 3 2020-09-13
Jak zainstalować Bot Comment Bot Pro z pliku pocztowego

Pobierz i rozpakuj plik zip Comment Bot Pro Comment Bot do wybranego katalogu.
W przeglądarce Chrome przejdź do rozszerzeń Chrome: //

Włączać tryb dewelopera.

  • .
  • Wybierz katalog z rozpakowanym plikiem Bot Comment Bot Bot Pro z kroku 1. YouTube Comment Bot Pro .

    Podobne rozszerzenia